Gottesdienst im AZM Mythenpark Goldau mit Pfarrerin Susanne Wey

Gottesdienst im AZM Mythenpark Goldau mit Pfarrerin Susanne Wey
So. 02.10.2022, 10.00 Uhr
Alterszentrum Mythenpark, Mythenstrasse 2, 6410 Goldau
Kontakt: Kirchgemeindebüro
Charlotte Kuny